Minerály - kvety podzemia

zbierka

Toto je časť zbierky, ktorú už mám osvetlenú...

E G
I,J
K
O
kalcit kalcit kalcit1
kalcit, veľkosť vzorky 15x8 cm, Michal šachta, Špitáler žila, Banská Štiavnica, 1999 kalcit - guľovité agregáty kryštálov, veľkosť vzorky 15x13 cm Banská Štiavnica kalcit - guľovité agregáty kryštálov, veľkosť vzorky 9x6 cm Banská Štiavnica
manganokalcit
kalcit, veľkosť vzorky 28x13 cm, Banská Štiavnica kalcit, veľkosť vzorky 12x8 cm, Banská Štiavnica kalcit, veľkosť vzorky 13x10 cm, Banská Štiavnica
kalcit kerm1 kerm3
kalcit, veľkosť vzorky 3x3 cm, lom pri Klenovci, 2001 kermezit, veľkosť kermezitových sĺnk v priemere 4-5 cm, veľkosť plochy 14x12 cm, Nová Alexander štôlňa, Pezinok, 1998 kermezit v dutine s kalcitom, veľkosť  dutiny 7x5 cm, Nová Alexander štôlňa, Pezinok, 2001
kobellit
kermezit, veľkosť vzorky 22x13 cm, Nová Alexander štôlňa, Pezinok, 1998 kermezit, veľkosť vzorky 20x17 cm, Nová Alexander štôlňa, Pezinok, 2001 kobellit, veľkosť vzorky 8x5 cm, Mária baňa, žila Strieborná, Rožňava, 1993
kremeň kremeň kremen kremen1
ametystový kremeň , Špitáler žila - 9. obzor, Michal šachta, veľkosť vzorky 10x6 cm, Banská Štiavnica, 2001 kremeň s chloritom - milz, Špitáler žila - 9. obzor, Michal šachta, veľkosť vzorky 8x6 cm, Banská Štiavnica, 2001 ametystový kremeň , Terézia žila - povrchové dobývky, veľkosť najväčšieho kryštálu 9,7 cm, Banská Štiavnica, 1998
kremen1 kremen3
ametystový fantómový kremeň s libelou asi 3 mm veľkou,  Terézia štôlňa, veľkosť väčšieho kryštálu 5,3 cm, Banská Štiavnica kalcit na kremeni, veľkosť vzorky 9x6 cm, 8. obzor, Michal šachta, Špitáler žila, Banská Štiavnica, 1999 kremeň s markazitom, veľkosť vzorky 12x8 cm 5. obzor, Špitáler žila, Banská Štiavnica
kremen kremen
ametystový kremeň , Terézia žila - povrchové dobývky, veľkosť najväčšieho kryštálu 4,8 cm, Banská Štiavnica, 1999 kremeň , starý lom - strelnica, Banská Belá, 1999 kremeň , veľkosť najväčšieho kryštálu 5,6 cm, Nová Baňa - Brehy, 1998
zezlak1 zezlak2 zezlak4
žezlovitý ametystový kremeň, Terézia žila - povrchové dobývky, veľkosť väčšieho kryštálu 6,4 cm, Banská Štiavnica 2000 žezlovitý   ametystový kremeň, Terézia žila - povrchové dobývky, veľkosť najväčšieho kryštálu 3,8 cm, Banská Štiavnica 1998 žezlovitý kremeň, Terézia žila - povrchové dobývky, veľkosť najväčšieho kryštálu 4,1 cm, Banská Štiavnica 2000
ametyst_zezlak zezlak
ametystový žezlovitý kremeň, prieskumná Terézia štôlňa, veľkosť vzorky 6x4,5 cm, Banská Štiavnica 1999 žezlovitý kremeň, Terézia žila - povrchové dobývky, veľkosť najväčšieho kryštálu 5,7 cm, Banská Štiavnica 1996 žezlovitý kremeň, lom Šobov, veľkosť výrezu vzorky cca 30x25 cm, Banská Štiavnica 1985
kremeň
kremeň , Terézia žila - povrchové dobývky, veľkosť vzorky 7x6 cm, Banská Štiavnica, 1997 kremeň, veľkosť vzorky 6x4 cm, šachta Mier, Rudňany kremeň, veľkosť vzorky 6x5 cm, lom pri Klenovci
kremeň, lom Šobov, veľkosť najväčšieho kryštálu 8 cm, Banská Štiavnica 2002 kremeň, lom Šobov, veľkosť najväčšieho kryštálu 16 cm, Banská Štiavnica 2002 kremeň, lom Šobov, veľkosť najväčšieho kryštálu 7 cm, Banská Štiavnica 2002
kremeň, lom Šobov, veľkosť kryštálu 13 cm, Banská Štiavnica 2002 kremeň, lom Šobov, veľkosť kryštálu 10 cm, Banská Štiavnica 2002 kremeň, lom Šobov, veľkosť obojstranne ukončeného kryštálu 10 cm, Banská Štiavnica 2002
   
kremeň, lom Šobov, veľkosť kryštálu 10 cm, Banská Štiavnica 2002    

Na úvodnú stránku